Өтініш үлгісі

Өтініш үлгісі

 

Директору

 

Медицинского центра «Profimed», ТОО «МиТ-ФАРМ+»

 

г. Павлодара

 

Сейтеновой Г.Ж.

 

От гр.__________________

 

Адрес__________________

 

Конт. тел._______________

 

ОБРАЩЕНИЕ

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

«__» ___________202__г